Urbanistyka

MIELEC

Projekt wykonany z Michałem Bartnickim, Weroniką Święch pod kierunkiem mgr inż. arch. Ewy Banak

"OPERACJA ZONA" TO PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI. JEGO GŁÓWNYMI CELAMI SĄ ODMIANA WIZERUNKU OKOLICY DWORCA PKP W LUBLINIE, UATRAKCYJNIENIE OBSZARU DLA OSÓB Z POZA DZIELNICY I Z POZA LUBLINA ORAZ NADANIE TEJ CZĘŚCI MIASTA CHARAKTERU REPREZENTACYJNEGO, TAK ABY MÓGŁ Z POWODZENIEM NOSIĆ MIANO "WIZYTÓWKI" MIASTA.//

"OPERACJA ZONA" ZAKŁADA POWSTANIE KILKU OŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA OBSZARU ORAZ FUNKCJI DODATKOWYCH UATRAKCYJNIAJĄCYCH STREFĘ JAK NP. FUNKCJA REKREACYJNA. PROJEKT ZAKŁADA WZNIESIENIE NOWEGO DWORCA PKS ZDOLNEGO ZASTĄPIĆ OBA ISTNIEJĄCE DWORCE MIEJSKIE, WZNIESIENIE GALERII BIUROWO HANDLOWEJ PEŁNIĄCEJ TAKŻE FUNKCJĘ KRYTEGO PASAŻU POMIĘDZY KLUCZOWYMI OBIEKTAMI DZIELNICY, PROJEKT TERENÓW ZIELONYCH, BAZY HOTELARSKIEJ ORAZ WPROWADZENIE FUNKCJI REKREACYJNEJ W POSTACI POLIGONU PAINTBALLOWEGO. ZAKŁADA RÓWNIEŻ JAK NAJMNIEJSZĄ MOŻLIWĄ INGERENCJĘ W STRUKTURĘ ZABUDOWY, ORAZ WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW NIE MOGĄCYCH PEŁNIĆ SWOJEJ DOTYCHCZASOWEJ FUNKCJI JAKO ELEMENTÓW POLIGONU PAINTBALLOWEGO W CELU MINIMALIZACJI KOSZTÓW PROJEKTOWANYCH ZMIAN ORAZ UŁATWIENIA ICH PRZEPROWADZENIA.//

Wykonane z Michałem Bartnickim pod kierunkiem mgr inż. arch. Ewy Banak